Rubriky
Nezařazené

Kolik tepelné čerpadlo ušetří

Tepelné čerpadla překvapují rychlou návratností investic

Tepelná čerpadla jsou poměrně drahé zařízení, avšak díky rostoucí ceně elektřiny lze návratnost investice počítat již v řádu let. Jestliže do tepelného čerpadla investujeme 290 000 Kč, je za předpokladu, že cena elektrické energie nebude stoupat (což je více než nepravděpodobné) roční úspora pro zateplený rodinný dům přibližně 31 000 Kč, což představuje 45% – 55% celkových provozních nákladů domu. Za 5 let činí úspora 155 000 Kč, za 10 let již 310 000 Kč. Navíc, pokud si nový dům pořizujete s hypotékou, tepelné čerpadlo prodraží splátky asi o 1200 Kč, ale měsíční úspora za elektřinu činí cca 2400 Kč. Paradoxně tak navýšením hodnoty domu ještě ušetříte na měsíčních výdajích. Pokud tedy využijete státních dotací, je návratnost investice většinou menší než 5 let.

Tabulka nákladů na provoz plynového kotle a tepelného čerpadla
16kW značkový plynový kotel Rodinný dům s tepelnou strátou 10kW, s podlahovým topením a čtyřmi obyvateli Tepelné čerpadlo země-voda IVT GREENLINE LC C7
26 493,- Spotřeba tepla na vytápění 19 000kWh 12 225,-
5 578,- Spotřeba tepla na ohřev vody 4 000 kWh 3 458,-
21 437,- Spotřeba ostatní elektřiny v domě 4 500 kWh 11 901,-
1 642,- Paušální platba za eletřinu 5 255,-
8 819,- Paušální platba za plyn 0,-
63 969,- CELKEM 32 869,-
Rozdíl v provozních nákladech – 31 100 Kč

Údaje výrobce IVT – www.cerpadla-ivt.cz
Tepelné čerpadlo jako finanční investice

Často uváděný příklad je představit si pořízení tepelného čerpadla jako finanční investici. Pokud je rozdíl mezi pořízením otopného systému na plyn a využitím tepelného čerpadla 130 000 Kč, představte si, že těchto 130 000 Kč vložíte do banky. Ročně vám tato investice vydělá 31 000 Kč, což je přes 20% !

Co má vliv na výši úspor tepelného čerpadla ?

Ne každý druh tepelného čerpadla je stejně učinný. Míra účinnosti tepelného čerpadla se nazývá topný faktor a je to poměr vložené elektrické a získané tepelné energie. Čím vyšší topný faktor, tím větší finanční úspora za elektřinu.

Topný faktor tepelného čerpadla je závislý na:

druhu topného tělesa otopného systému
druhu topného média tepelného čerpadla
materiálu ze kterého je teplo čerpáno
rozdílu venkovní teploty a teploty otopného systému

Během roku se tedy mění.

Obecně platí že vyšší účinnost mají otopné systémy s podlahovým vytápěním než systémy s radiátory, tepelné čerpadla země-voda než země-vzduch a jako materiál pro čerpání tepla je lepší voda a země než vzduch. Největších energetických úspor se dosahuje tepelné čerpadlo země-voda s hlubokým vrtem v kombinaci s podlahovým vytápěním. Takto lze dosáhnout i na topný faktor 7, což je špička možností současných tepelných čerpadel.