Rubriky
Nezařazené

Kolik stojí tepelné čerpadlo

Cena tepelných čerpadel

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou tepelná čerpadla velmi drahou záležitostí. Ve srovnání s běžnými topidly, jako jsou například plynové kotle anebo elektrické kotle, jsou pořizovací náklady někdy i více než dvojnásobně vyšší. Avšak návratnost takto investované částky je překvapivě krátká, se zvyšujícími cenami plynu a elektřiny se ještě zkracuje a při koupí domu na hypotéku je úspora vidět okamžitě.

Při výpočtu celkové ceny systému vytápění pomocí tepelných čerpadel nesmíme kromě ceny tepelného čerpadla zapomenout i na položky, které se na zprovoznění vážou. Jsou to například výkopové práce, vyhloubení vrtu, montáž a revize. Následující tabulka srovnává pořizovací náklady značkového plynového kotle a tepelného čerpadla země/voda Greenline LC C7 výrobce IVT.

Srovnání nákladů spojených s pořízením plynového kotle a tepelného čerpadla
16kW značkový plynový kotel Rodinný dům s tepelnou strátou 10kW, s podlahovým topením a čtyřmi obyvateli Tepelné čerpadlo země-voda IVT GREENLINE LC C7
53 000,- Cena zařízení včetně ekvitermní regulace 182 000,-
23 100,- Zásobník teplé vody 200l V ceně
16 000,- Montáž kotelny, elektroinstalace, uvedení do provozu, revize plynu a elektro 70 000,-
9 000,- Odkouření kotle nebo komín 0,-
33 000,- Vnitřní a vnější plynovod, kaplička, projekt rozvodu plynu 0,-
30 000,- Náklady na přivezení plynu k pozemku (většinou v ceně parcely) 0,-
0,- Zemní práce pro primární okruh tepelného čerpadla 35 000,-
164 100,- CELKEM 287 000,-
Rozdíl v pořizovací ceně – 135 000 Kč vč. DPH

Údaje výrobce IVT – www.cerpadla-ivt.cz
Cena tepelného čerpadla se výrazně sníží s využitím dotací

Spotřeba energie už více než století roste exponenciálně a její výroba je stále velká zátěž pro životní prostředí. Proto státy a především Evropská unie vyvýjí velký tlak na snižování spotřeby energie. Probíhá to jednak zvyšováním daní a vybíraním poplatků za neekologický provoz neekologických topidel (např. staré kotle na uhlí ) – nyní aktuální uhlíková daň, jednak dotacemi na pořízení mnohem ekologičtějších zařízení jako jsou tepelná čerpadla. V České republice se takový program jmenuje Zelená úsporám. Stát Vám např. může poskytnout dotaci na výpočet měrné spotřeby tepla a vypracování projektu.

Tabulka dotací na výpočet měrné spotřeby tepla a vypracování projektu tepelného čerpadla

Rodinné domy    Bytové domy

Výpočet měrné spotřeby tepla 10 000,- 15 000,- / dům
Vypracování projektu 5 000,- 15 000,- / dům

Údaje z www.zelenausporam.cz

Za podmínky že měrná roční spotřeba tepla budovy nepřesáhne 55 kWh/m2 a že tepelná čerpadla splňují jisté technické parametry, stát na jejich pořízení přispěje až 85 000 Kč, dle tabulky níže.

Tabulka dotací pro různé druhy tepelných čerpadel
Tepelné čerpadlo
Rodinné domy Bytové domy
vzduch-voda 50 000,- 15 000,- / byt
vzduch-voda inverter 55 000,- 15 000,- / byt
vzduch-voda s akumuláční nádobou 55 000,- 15 000,- / byt
země-voda, voda-voda 75 000,- 20 000,- / byt
země-voda, voda-voda inverter 85 000,- 24 000,- / byt
země-voda, voda-voda s akumulační nádobou 85 000,- 24 000,- / byt

Údaje z www.zelenausporam.cz

Podmínky dotací na pořízení tepelného čerpadla

Pro čerpání dotací na tepelná čerpadla musí tepelné čerpadlo nahradit původní zdroj vytápění na pevná nebo kapalná paliva (neplatí pro výměnu za plynový kotel) a tepelné čerpadlo musí být vybaveno ekvitermní regulací a splňovat určitý topný faktor. Dotace se poskytuje jako fixní částka určená na pořízení tepelného čerpadla, jeho příslušenství a zapojení do otopné soustavy. Dotace na tepelná čerpadla tepelná čerpadla vzduch-voda jsou nižší než na tepelná čerpadla země-voda a tepelná čerpadla voda-voda z důvodů nižších investičních nákladů. Dále jsou dotace vyšší u tepelných čerpadel v provedení s inverterem, respektive akumulační nádobou o velikosti minimálně 20 l/kW výkonu tepelného čerpadla. Při splnění těchto podmínek by pro Vás neměl být problém dotace od státu získat.