Rubriky
Nezařazené

Proč zvolit pro vytápění tepelné čerpadlo

Při rozhodování o pořízení či nepořízení tepelného čerpadla je prvním krokem zvážení výhod a nevýhod tohoto druhu vytápění. Užitek z provozu tepelného čerpadla musí vyvážit náklady na jeho pořízení a provoz.

4 důvody, proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo

Úspory

Prvotním důvodem pro pořízení tepelného čerpadla jsou úspory za vytápění. Návratnost investice do tepelného čerpadla je při současných cenách plynu, pevných paliv a elektřiny poměrně rychlá a například při pořízení nového domu hypotékou je efekt okamžitý – tepelné čerpadlo prodraží Vaši hypotéku o cca 1200 Kč měsíčně, ale uspoří 2400 Kč. Takže navýšením hodnoty domu o cenu tepelného čerpadla vlastně snížíte Vaše náklady na splátky hypotéky. Trvalý trend neustále rostoucích cen paliv pak bude mít ten efekt, že úspory z provozu tepelného čerpadla v dalších letech porostou a dále budou snižovat Vaše finanční zatížení.
Nezávislost

Topení tepelnými čerpadly má další významnou výhodu – vymaňujeme se ze závislosti na dodávkách paliv. Trh s palivy ovládají velké korporátní společnosti, které si do značné míry diktují tržní podmínky. To má vliv nejen na nadhodnocené ceny tradičních paliv, ale v případě technických nebo ekonomických problémů dodavatele paliva, anebo i z důvodu náhlého odpojení, je spotřebitel ohrožen rizikem přerušení dodávek paliv a náhlé nemožnosti vytápět, jak se to v nedávné minulosti stalo zejména u dlouhodobého přerušení dodávek zemního plynu z Ruska, kdy chybělo jen několik dní do úplného vyčerpání tuzemských zásob.
Možnosti

Tepelné čerpadlo kromě základní funkce úsporného teplovzdušného vytápění anebo teplovodního vytápění přináší do domu další možnosti, jak s užitkem využít této moderní technologie. V letních měsících lze používat tepelného čerpadla k ochlazování místností, a to opět s nepoměrně nižšími náklady než klasickou klimatizací. Nejvyšší úspory za vytápění se dosahují v kombinaci tepelné čerpadlo – podlahové vytápění.
Ekologie

Používání tepelných čerpadel k vytápění je projevem aktivního přístupu k ochraně přírody a krokem ke snížení závislosti energetiky na zásobách vyčerpatelných zdrojů. Zároveň provozem tepelného čerpadla snižujeme emisní zatížení životního prostředí naší obce, což ocení nejen naši přímí sousedé.

Výhody vytápění tepelným čerpadlem

Nevýhody vytápění tepelným čerpadlem

Proč topení tepelnými čerpadly právě od nás …

Instalatér Ekomplex

Naši topenáři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění topenářských prací.
Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů topení - vytápění objektů v celé České a Slovenské republice.
Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich instalatérů vytápění.
S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
Naši instalatéři topení procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
Trvalý pokles cen topenářských prací - neustále zefektivňujeme ekonomické procesy i instalace vytápění tepelnými čerpadly
Moderní přístup a inovace - zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
Růst kvality a spolehlivosti - aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality